<i>"The Name of Our Country is América" - Simon Bolivar</i> The Narco News Bulletin<br><small>Reporting on the War on Drugs and Democracy from Latin America
 English | Español | Portugués | Italiano | Français | Deutsch | Nederlands 15. augustus 2018 | Issue #67

Set Color: blackwhiteabout colors

Search Narco News:

Narco News Issue #66
Complete Archives

The Other Journalism with the Other Campaign

[EN] The Other Campaign

[ES] La Otra Campaña

[PT-BR] A Outra Campanha

[IT] L’Altra Campagna

[DE] Die Andere Kampagne

[FR] L’Autre Campagne

[FR] De Andere Campagne

[FR] «کارزاری ديگر» Farsi

Dark Alliance: The Story Behind the Crack Explosion

The Bogotá Connection: Narco News Investigates DEA Corruption and Cover-Up in Colombia

The House of Death: U.S. Law Enforcement Complicity with Murder in Ciudad Juárez

Narco News is supported by The Fund for Authentic Journalism

Contact:

Publisher: Al Giordano

:
Chris Fee

Webmaster:
David B. Briones

Opening Statement, April 18, 2000
¡Bienvenidos en Español!
Bem Vindos em Português!

Sign up for free alerts list:
English

Lista de alertas gratis:
Español

Lista de alertas grátis
Português

Narco News is supported by:
The Fund for Authentic Journalism

Banamex vs. Narco News: The Drug War on Trial

Editorial Policy and Disclosures

Site Design: Dan Feder

All contents, unless otherwise noted, © 2000-2009 Al Giordano

The trademarks "Narco News," "The Narco News Bulletin," and "School of Authentic Journalism" © 2000-2009 Al Giordano

XML RSS 1.0

De Andere Journalistiek met de Andere Campagne

Op weg met Subcomandante Marcos en de Eenvoudige, Bescheiden maar Strijdende mensen


Meer berichtgeving beschikbaar op de Engelse, Spaanse, Portugese, Italiaanse, Duitse en Franse pagina’s

Recensie The People Decide, boek over de opstand in Oaxaca

De boek,dat op een overzichtelijke, beschrijvende en met de nodige empathie de massale volksopstand beschrijft

Door Christiaan Verwey
Klasse

19. mei 2008Tweede Ontmoeting tussen Zapatistenvolkeren en de Volkeren der Wereld

Twintig jaar geleden kende niemand ze. Tien jaar geleden kende de hele wereld ze. Nu zijn ze actief afwezig.

Door Murielle Coppin met Marleen
Speciaal voor de Narco News Bulletin

30. september 2007Onze eigen dromen blijven vaak dromen. Gezamenlijke dromen kunnen waar gemaakt worden

De bestuurders en leden van de Vía Campesina bedankten hun zapatistische vrienden voor hen het woord te geven op deze internationale ontmoeting tussen de zapatistische dorpen en de dorpen van de wereld

Door Murielle Coppin
Speciaal voor de Narco News Bulletin

in English... “When We Dream Alone it's Just a Dream, when We Dream Together We can Turn It into Reality”
en español... “Cuando soñamos solos queda como sueño, cuando soñamos juntos podemos convertirlo en realidad”
em português... “Quando sonhamos sozinhos apenas fica o sonho, quando sonhamos juntos podemos convertê-lo em realidade”
en français... Si nous rêvons tout seul, ce n’est qu’un rêve, mais si nous rêvons ensemble, nous pouvons le faire réalité »
in italiano... “Quando sogniamo da soli resta un sogno, quando sogniamo insieme possiamo trasformarlo in realtà”

9. augustus 2007‘In ons onderwijssysteem kunnen jongeren luisteren naar de werkelijke geschiedenis in plaats van naar die van de onderdrukkers.’: Soraia Soriano

Een interview over de educatieve projecten met vertegenwoordigster en lid van de nationale directie van de beweging van Los Sin Tierra (landlozen) in Brazilië

Door Juan Trujillo
Speciaal voor de Narco News Bulletin

in English... “In Our Education the Young Have Been Able to Hear the Real History, not that of the Oppressors”: Soraia Soriano
en español... “En nuestra educación, los jóvenes han podido escuchar la verdadera historia, no la de los opresores”: Soraia Soriano

5. augustus 2007‘De stem roept om gerechtigheid, dat de mensheid haar hoort doorheen onze stem.’:Elisa

De rondetafelgesprekken over de indiaanse autonomie worden gevoerd door de leden van de caracoles van Morelia, La Garrucha en Roberto Barrios met als thema’s; gezondheid, onderwijs, vrouwen, collectieve arbeid en zelfbestuur

Door Juan Trujillo
Speciaal voor de Narco News Bulletin

in English... “A Voice Cries Out for Justice; May all of Humanity Hear Itself in our Cry”: Elisa
en español... “La voz clama justicia, que la humanidad se escuche en nuestra voz”: Elisa

5. augustus 2007Aanvang van de tweede ontmoeting tussen de zapatistenvolkeren en de volkeren der wereld.

Thema’s die de start kleuren zijn autonomie, de Oaxacabeweging en de volgende indianenontmoeting.

Door Murielle Coppin en Juan Trujillo
Speciaal voor Narconews

in English... The Second Encounter Between the Zapatistas and the People of the World has Begun
en español... Inicia el II Encuentro Zapatista con los pueblos del mundo
auf Deutsch... Das Zweite Encuentro zwischen den Zapatisten und den Völkern der Welt hat begonnen
en français... Début de la Deuxième rencontre Zapatiste avec les peuples du monde

27. juli 2007II Ontmoeting tussen de Zapatistenvolkeren en de volkeren der wereld

Verandering in de strategie : de ontmoeting zal plaatsvinden in Oventik, dan in Morelia en dan in La Realidad

Door Subcomandante Insurgente Marcos - Tenient Coronel Insurgente Moisés
Zesde Commissie en de Intergalactische Commissie van de EZLN.

in English... Second Encounter of the Zapatista Peoples with the Peoples of the World: July 20-28
en español... II Encuentro de los pueblos zapatistas con los pueblos del mundo
auf Deutsch... II. Treffen der Zapatistischen Gemeinden mit den Völkern der Welt
en français... Seconde Rencontre des peuples zapatistes et des peuples du monde
in italiano... II Incontro dei popoli zapatisti con i popoli del mondo

1. juli 2007Marcos: “We zullen komen en bij jullie blijven zonder wapens, enkel met onze woorden”

Zapatisten-commandantes komen aan aan de grens Mexico-US

Door Brenda Norrell
Speciaal voor de Narco News Bulletin

in English... Marcos: “We Will Come and Stay With You, Without Guns, Only With Our Words”
en español... Marcos: “Vendremos a quedarnos con ustedes sin armas, sólo con nuestras palabras”
in italiano... Marcos: “Siamo venuti da voi senza armi, solo con le nostre parole”

18. april 2007Zapatistenafgevaardigden vestigen zich in Noord-Mexico

Oproep voor nationale acties voor de bevrijding van politieke vluchtelingen in Yucatán, Oaxaca en Atenco

Door de Zesde Commissie
EZLN - Enlace Zapatista

in English... Zapatistas to Send Delegations to Northern Mexico
en español... Se instalan delegados zapatistas en el norte de México
auf Deutsch... Kommunique des Geheimen Revolutionären Indigenen Komitees – Generalkommandantur der Zapatistischen Armee der Nationalen Befreiun
en français... Des délégués zapatistes s’installent au nord du Mexique
in italiano... Si installano i delegati zapatisti nel nord del Messico

8. april 2007De Andere Campagne gaat opnieuw van start

De taak om het nieuws te verspreiden gaat door

Door Murielle Coppin
Een brief vanuit Mexico

in English... The Other Campaign Begins Anew
en español... La Otra Campaña empieza de nuevo

27. maart 2007Persbericht van het CCRI-CG van het EZLN, maart 2007

Persbericht van het Clandestien Revolutionnair Indianencomité – Generale Comandantie van het Zapatistenleger van Nationale Bevrijding

Door Clandestien Revolutionnair Indianencomité
EZLN

in English... EZLN to Initiate the Second Stage of its Direct Participation in the Other Campaign in Mexico
en español... El EZLN iniciará la segunda etapa de su participación directa en la Otra Campaña en México
auf Deutsch... Die EZLN gibt den Beginn der zweiten Etappe der Anderen Kampagne bekannt
en français... L’EZLN va entamer la deuxième étape de sa participation directe à l’Autre Campagne au Mexique
in italiano... L’EZLN inizierà la seconda tappa della sua partecipazione diretta all’Altra Campagna in Messico

22. maart 2007Internationale uitnodiging voor Vredeskampen in de regio van de Zapatisten en de Cucapas

Opening : 26 februari in El Mayor, Baja Californie; 13 maart in Huitepec, in de nabije omgeving van San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

Door Subcomandante Marcos
EZLN

19. maart 2007Reglement van het kamp in Huitepec

Het centrum van Mensenrechten Fray Bartolomé zal voorbereidende workshops geven

Door de Raad van Goed Bestuur
van het Centraal Hart van de Zapatisten naar de Wereld

in English... Regulations for the Civil Camp in Huitepec
en español... Reglamento del campamento en Huitepec
auf Deutsch... Verordnung des Zivilen Friedenscamps in der Gemeinde von Huitepec
in italiano... Regolamento dell’accampamento in Huitepec

12. maart 2007Cucapá Kampreglementering

Inheemse Volkeren ter verdediging van het Leven, de Cultuur en de Natuur : Van benedenuit en links

Door het Inheems Accreditaringscommittee van het Cucapa-kamp

in English... Cucapá Camp Regulations
en español... Reglamento cucapá para el campamento
en français... Règlement cucapa pour le campement
in italiano... Regolamento cucapá per l’accampamento

12. maart 2007Topmodellen voor Oaxaca gaan in protest tegen de Miss Universe Verkiezing

De audities gaan door op 18 april in New York, in protest tegen Donald Trump en de NBC

Door Cha-Cha Connor
Spreekbuis-model, Volksvergadering van Modellen voor Oaxaca, APMO

in English... Supermodels for Oaxaca (APMO) to Oppose the Miss Universe Pageant at the Monte Albán Ruins in May 2007
en español... Supermodelos por Oaxaca (APMO) se lanza en oposición al concurso Miss Universo en las ruinas de Monte Alban en mayo 2007
em português... Modelos por Oaxaca (APMO) se opõe ao concurso Miss Universo que acontece nas ruínas de Monte Alban em maio de 2007
auf Deutsch... Supermodels für Oaxaca (APMO) in Opposition zur Miss Universe Wahl in den Ruinen von Monte Alban in Mai 2007 angesetzt
en français... Top-modèles pour Oaxaca (APMO) s’érige en opposition au concours Miss Univers mai 2007 dans les ruines de Monte Alban
in italiano... Top models Per Oaxaca (APMO) si oppone al concorso di Miss Universo sulle rovine di Monte Alban, a maggio 2007

3. maart 2007“De handel is van iedereen en komt voort uit ons allen”

Tijdens de derde dag van de Ontmoeting tussen de Zapatisten en de volkeren uit de wereld, legden vertegenwoordigers en gezaghebbers van verschillende caracoles en rebelse gemeentes uit hoe de alternatieve Zapatistenhandel verschilt van de handel van de “Slechte Regering”

Door Murielle Coppin
De Andere Journalistiek in de Ontmoeting tussen de Zapatisten en de volkeren uit de wereld

en español... El comercio es de todos y nace de todos

16. januari 2007Drie Indianengemeenschappen van Chiapas halen de Mexicaanse media

MEXICO -- Tijdens de solidariteistbijeenkomst voor Oaxaca te Oventic, Chiapas, roepen Zapatisten op om “verenigd te blijven” en “niet op te schrikken door de praktijken van de slechte regering” , iets wat in de praktijk onmogelijk blijkt…

Door Murielle Coppin
Indymedia Belgium

6. januari 2007De rondreis van de Zapatistsche Andere Campagne komt terug aan in Mexico Stad

Comandanta Grabiela: “We zijn hier omdat we onze taak hebben vervuld. Nu gaan wij terug, maar niemand van jullie blijft alleen achter”

Door Amber Howard
Andere Journalistiek en de Andere Campagne in Mexico Stad

in English... The Zapatista Other Campaign Tour Arrives Back in Mexico City
en español... La Gira de la Otra Campaña Zapatista Regresa a la Ciudad de México
en français... La tournée de l’Autre campagne Zapatiste revient à la ville de Mexico
in italiano... Il giro dell'Altra Campagna Zapatista ritorna a Città del Messico


5. januari 2007De Andere Campagne, in het land van de Narco-Corridos, onderscheidt realiteit van mythe

Getuigenissen “van benedenuit en naar links” zien de door de VS-opgelegde drugsoorlog als een ramp voor Noord-Mexico

Door Dan Feder
De Andere Journalistiek en de Andere Campagne in Durango

in English... The Other Campaign, in the Land of Narco-Corridos, Sifts Reality from Myth
en español... La otra campaña, en la tierra de los narcocorridos, separa el mito de la realidad
en français... L’Autre Campagne sur les terres des « narcocorridos » (chansons parlant de la drogue), du mythe à la réalité

4. januari 2007“Niets dan vuiligheid om te drinken” in de Comarca Lagunera

In het land van Pancho Villa hebben vruchtbare, gemeenschappelijke landbouwgronden plaats gemaakt voor droogte en armoede. Strijdende landbouwers wachten met hoop op de Andere Campagne.

Door Dan Feder
De Andere Journalistiek en de Andere Campagne in Coahuila en Durango

in English... “Nothing but Dirt to Drink” in the Comarca Lagunera
en français... « Rien d’autre à boire que la poussière » dans la Comarca Lagunera

4. januari 2007Marcos: De Zapatisten zullen de de Cucapa- en de Kiliwavolkeren van Baja Californië verdedigen

De Kiliwa hebben een “doodsvonnis” gesloten nadat de overheid en Noord-Amerikaanse natuurbehoud-groepen hen het vissen verbood; tijdens het volgende vissersseizoen zullen ze de steun krijgen van een Zapatistenkamp op hun land

Door Kristin Bricker
De Andere Journalistiek en de Andere Campagne in Baja California

in English... Marcos: The Zapatistas Will Defend the Cucapa and Kiliwa Peoples of Baja California
en español... Marcos: Los zapatistas se unen a la lucha de los Cucapá y los Kiliwa de Baja California

4. januari 2007Marcos geeft details over de volgende stappen van de Andere Campagne

Twee Indianen-commandanten zullen in elke staat wonen; later “gaan we reizen naar alle delen van de VS en Canada”

Door Simon Fitzgerald
De Andere Journalistiek en de Andere Campagne in Baja California

in English... Marcos Details the Next Stages of the Other Campaign
en español... Marcos detalla las etapas siguientes de la Otra Campaña
em português... Marcos detalha as etapas seguintes da Outra Campanha
en français... Marcos détaille les prochaines étapes de l’Autre Campagne.
in italiano... Marcos illustra le tappe successive dell'Altra Campagna

4. januari 2007Herboren Kunst-en Nijverheidschool in de Yaqui Vallei

“Alles is mogelijk, zeker sinds de Andere Campagne met ons is”

Door Amber Howard
Andere Journalistiek met de Andere Campagne in Sonora

in English... Art and Trade High School Reborn in the Yaqui Valley
en español... La preparatoria de artes y oficios renace en el valle yaqui

3. januari 2007Sociale onust in Mexico:

De Zapatisten roepen Mexico en de hele wereld op om protestacties te ondernemen op donderdag 22 december ter solidariteit met het volk van Oaxaca

Door Murielle Coppin
Indymedia Belgium

21. december 2006Oproep voor wereldwijdse mobilisatie ter solidariteit met Oaxaca

Persbericht van het Revolutionair Indianen-comité en een reactie van de APPO

Door Murielle Coppin
De Andere Journalistiek en de Andere Campagne

en español... Llamado por Oaxaca de la Comisión Intergaláctica del EZLN
em português... Chamado por Oaxaca feito pela Comissão Intergalática do EZLN
en français... Appel de la Commission intergalactique de l’EZLN pour Oaxaca
in italiano... Appello per Oaxaca della Commissione Intergalattica dell'EZLN

16. december 2006Marcos in Tamaulipas: “Calderón zal zijn 6 jaar niet uit doen”

Delegado Zero vraagt de pers met aandrang foto’s te nemen van Blanca Navidad, een krottenwijk tussen de vuilnisbelten aan de Río Bravo

Door Murielle Coppin
De Andere Journalistiek en de Andere Campagne in Tamaulipas

in English... Marcos, Between the Garbage of Tamaulipas: “Calderón Will Not Finish His Six Years”
en español... Marcos entre la basura de Tamaulipas: “Calderón no va a terminar los 6 años que le tocan”
en français... Marcos dans la décharge du Tamaulipas : « Calderon ne va pas aller au bout de ses six années. »

6. december 2006Barbaars Mexico ?

Kroniek van een bus en een Sub. Postmoderne bus in de voettreden van de Subcomandante gedurende zijn doorreis van de Andere Campagne door Mexico

Door Rodrigo Ibarra
El Rocinantevan Troje”

in English... México Bravo? Barbarous River?
en español... ¿México Bravo? ¿Río Bárbaro?
en français... Mexique Bravo ? Rio barbare ?

3. december 2006Río Verde, Linares: een nieuw Atenco?

Door Murielle Coppin
De Andere Journalistiek en de Andere Campagne in Nuevo León

en español... Río Verde, Linares: ¿otro Atenco?
en français... Río Verde, un autre Atenco?

24. november 2006Moeders van verdwenen kinderen in Sinaloa

De Andere Campagne ontmoet familieleden van slachtoffers uit “Mexico’s vuile oorlog”

Door Simon Fitzgerald
De Andere Journalistiek en de Andere Campagne in Sinaloa

in English... Mothers of the Disappeared in Sinaloa
en español... Las madres de los desaparecidos en Sinaloa
auf Deutsch... Mütter der Verschwundenen in Sinaloa
en français... Mères des Disparus au Sinaloa

18. november 2006De Bergen van de Tarahumares : De Andere Campagne gaat het rarámuri-gevoel tegemoet

“God heeft ons bevolen voor de wereld te zorgen”

Door Murielle Coppin
De Andere Journalistiek en de Andere Campagne in Chihuahua

16. november 2006Maquiladoras :uitbuiting en slavernij in het schiereiland van Baja Californië

De spookbedrijven van het neoliberalisme : van Santa Rosalía tot Tijuana

Door Murielle Coppin
De Andere Journalistiek en de Andere Campagne in Baja Californië

en español... Maquiladoras, explotación y esclavitud en la península de Baja California
en français... Maquiladoras, exploitation et esclavage dans la péninsule de Basse Californie

11. november 2006Indianen : wakeres van de wereld

Marcos: We komen vragen of u (rarámuri-indiaan) ook voelt dat de waker die zorg moet dragen voor Moeder Aarde aan het sterven is

Door Murielle Coppin
De Andere Journalistiek en de Andere Campagne in Chihuahua

9. november 2006De Andere Campagne zegt nee tegen een GSM-toren in La Paz en tegen een gasraffinaderij in The Other Campaign Ensenada

De prijs van “vooruitgang” in Baja Californië, wordt gedumpt op degene die er niet van genieten

Door Ginna Villarreal
De Andere Journalistiek en de Andere Campagne in Zuid en Noord Baja Californië

in English... The Other Campaign Says No to a Cell Phone Tower in La Paz and a Gas Refinery in Ensenada
en español... La otra campaña dice No a la torre de teléfono móvil en el La Paz y No a una refinería de gas en Ensenada.
en français... L’Autre Campagne dit non à une antenne-relais de téléphone portable à La Paz et à une raffinerie de gaz à Ensenada

23. oktober 2006Marcos kondigt een Continentale Indianenbijeenkomst aan voor oktober 2007

“We nodigen alle inheemse bevolkingsgroepen van Canada en de VS uit… En ook die van Zuid-Amerika en Centraal Amerika"

Door Kristin Bricker
De Andere Journalistiek en de Andere Campagne in Baja Californië

in English... Marcos Announces Continental Indigenous Encounter for October 2007
en español... Marcos anuncia Encuentro Indígena Continental para octubre de 2007
auf Deutsch... Marcos kündigt Kontinentales Indigenes Encuentro für Oktober 2007 an
in italiano... Marcos annuncia un Incontro Indigeno Continentale per l’ottobre del 2007

22. oktober 2006Marcos spreekt een beetje Engels in Tijuana: “So… Let’s Talk About Walls”

De Andere Campagne bereikt de grens VS - Mexico waar indianen migranten genoemd worden

Door Al Giordano
De Andere Journalistiek met de Andere Campagne in Baja California

in English... Marcos in Tijuana Speaks a Little English: “So… Let’s Talk About Walls”
en español... Marcos en Tijuana habla un poco en inglés, acerca de los muros: “So, let’s talk about walls”
en français... A Tijuana, Marcos parle un peu en anglais à propos du mur : « So… Let’s talk about walls »

20. oktober 2006Een marktsysteem ontworpen om te bloeien op de rug van ellende

In Culiacán, Sinaloa, luistert Afgevaardigde Cero naar de getuigenissen van het volk, gedreven tot de rand van de maatschappij door het kapitalisme

Door Ginna Viarreal
De Andere Journalistiek met de Andere Compagne in Sinaloa

in English... A Market System Designed to Prosper from Misfortunes

17. oktober 2006Stel jullie voor dat “de grote hotels in jullie bezit zijn” en dat de “kranten in handen zijn van hun medewerkers”

De nefaste impact van kapitalisme op de natuur en op de mens in het schiereiland van Baja Californië zet de zapatistische Subcommandant Marcos aan een oproep te doen voor de onteigening van produktiemiddelen

Door Al Giordano
Met de Andere Journalistiek en de Andere Campagne in Zuid Baja Californië

in English... Imagine “the Big Hotels, Owned by All of You,” and that, “Newspapers Will Be Property of their Workers”
en español... “Imagínense que esos grandes hoteles fueran propiedad de ustedes,” y que “los periódicos fueran propiedad de los trabajadores”
auf Deutsch... Stellt euch vor, dass „die großen Hotels euch allen gehören“, und „die Zeitungen Eigentum ihrer Arbeitern wären“
en français... ‘Imaginez que ces grands hôtels vous appartiennent, et que les journaux appartiennent aux ouvriers’

15. oktober 2006Van de koffieboeren in Chiapas tot de garnaalvissers in Sinaloa, één gemeenschappelijke strijd.

De vissers van Sinaloa vertellen subcommandante Marcos hoe ze uit hun waters worden gedreven worden door grote vissersbedrijven, nieuwe wetgeving en toeristische ontwikkelingen.

Door Kristin Bricker
De “Andere Journalistiek” met de “Andere Campagne” in Sinaloa

in English... From the Coffee Farms of Chiapas to the Shrimp Farms of the Sinaloan Coast, One Common Struggle
en español... De los plantíos de café en Chiapas a las granjas de camarón en la costa de Sinaloa: una lucha común
auf Deutsch... Von den Kaffee-Farmen in Chiapas zu den Shrimp-Farmen der Küste von Sinaloa – ein gemeinsamer Kampf

11. oktober 2006Ander Mexico-Stad, de schimmen van Tlatelolco 1968 gaan de verdediging aan van Atenco en Oaxaca

Door Simon Fitzgerald
“De Andere Journalistiek” samen met “De Andere Campagne” in Mexico-stad

in English... In the Other Mexico City, the Ghosts of Tlatelolco 1968 March in Defense of Oaxaca and Atenco in 2006
en español... En la otra ciudad de México, los fantasmas de Tlatelolco de 1968 marchan en defensa de Oaxaca y Atenco en el 2006

4. oktober 2006Marcos : “Oaxaca is niet enkel een noodgeval, het is ook een te volgen voorbeeld.”

Delegado Zero (Afgevaardigde Nul) stelt de zeven Zapatisten-commandanten van de Andere Campagne voor in Mexico-Stad.

Door Al Giordano
De Andere Journalistiek met de Andere Campagne in Mexico-City

in English... Marcos: “Oaxaca Is Not Just an Emergency, It Is Also an Example to Follow”
en español... Marcos: “Oaxaca es una urgencia, pero también un ejemplo para seguir”
en français... Marcos: « Oaxaca n’est pas seulement une urgence, c’est aussi un exemple à suivre »
in italiano... Marcos: “Oaxaca è una urgenza, ma anche un esempio da seguire”

2. oktober 2006The Other Journalism

Reporting on the Tour by Subcomandante Marcos Throughout the Mexican Republic

MEXICO MAP

Planning Meetings in the Lacandon Jungle (2005)

2006: On the Road

Chiapas
Quintana Roo
Yucatán
Campeche
Tabasco
Veracruz
Oaxaca
Puebla
Tlaxcala
Hidalgo
Querétaro
Guanajuato
Jalisco
Nayarit and Colima
Michoacán
Morelos
Guerrero

Ground Zero:

State of Mexico and Mexico City
Zapatistas Call Red Alert in Response to the Atenco Atrocity

Mexico’s Corrupt Electoral System

The Tour Continues…

Sinaloa
Baja California Sur
Baja California
Sonora
Chihuahua
Coahuila
Durango
Zacatecas
San Luis Potosí
Nuevo León
Tamaulipas

and…

The Other Side!

Full Archive

The Other Journalists

Read the Communiqué Introducing the Brigade

Mercedes Osuna, general coordinator

Al Giordano, correspondent and road team coordinator

Gerardo Osuna, technical coordinator

Victor Amezcua, road team logistics coordinator

Kristin Bricker, correspondent

Simon Fitzgerald, correspondent

Alberto Gini, videographer

Ana Mauri, photographer

Alice Serena, photographer

Martina Morazzi, photographer

Joshua Bregman, videographer

Murielle Coppin, correspondent and photographer

Ginna Villarreal, photographer

Yael Gerson Ugalde, correspondent

Nancy Davies, correspondent

Amber Howard, correspondent

Sean Geary, video producer

Gregory Berger, documentary director

Sarahy Flores Sosa, cinematographer

Juan Trujillo, correspondent

Annie P. Warren, photographer

Quetzal Belmont, audio/radio coordinator

Karla Aguilar, audio/radio coordinator

Jill Freidberg, video editor

James Daria, correspondent

RJ Maccani, correspondent

Daniela Lima, correspondent

Dul Santamaria, correspondent

Ana Laura Hernández, correspondent

Giovanni Proiettis, correspondent

Teo Ballvé, correspondent

Barrett Hawes, documentary producer

Dan Feder, correspondent

David Briones, webmaster

Translation

Spanish: Ivan García, Francisco Alvarez Quiñones, Laura del Castillo Matamoros, Lucia Benavides, Cesar Soriano, Raymundo Reynoso

English: Dan Feder, Jill Freidberg, Simon Fitz, Yakira Teitel, Lois Guchu, Yael Gerson Ugalde, Teo Ballvé, Kristin Bricker, Simon Fitzgerald, Chris Thomas, Dean Willis

Portuguese: Natalia Viana, Cecilia Viana

German: Dorothee Lienan, Stefan Fraudenberg, Martin, Dana Aldea

French: Dorothee Lienan, Irene Roca Ortíz, Sara de Haro, Claudine Madelon, Caroline Damiens

Italian: Giovanni Proiettis, Renza, Annamaria Maribel

Dutch: Murielle Coppin

Tel: 967 678 36 98

Email - Web page

Other News

Enlace Zapatista
Subcomandante Marcos’ Weblog

Indymedia Mexico
Coverage: We Are All Atenco

Radio Insurgente
The Voice of the Voiceless

Radio Pacheco
Audios from the Other Campaign

Radio KeHuelga
The Voices of the Other Campaign

Indymedia Chiapas
The Other Campaign

La Jornada
Other Campaign Coverage

Radio Sabotaje

Radio Zapote

Radio Polakas

Presos politicos: libertad

Radio Zapatista
KPFA - Pacifica Radio (94.1 FM)

Blogatistas

Comisión del Caso Atenco

Egoteca: Otro No lugar en el Ciberespacio

Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca

La Otra del Otro Lado

La otra Morelos

La otra en el sur de Morelos

La otra Guerrero

La otra Tabasco

La otra Tampico

De Tod@s Para Tod@s

Información de La Otra Campaña

Con Safos

Mujeres Sin Miedo

La Otra Tijuana

Radikando (Tijuana)

La Otra Tamaulipas

La Otra Nuevo Leon

El Color de La Palabra (San Luis Potosí)

La Otra San Diego

La Otra Jalisco

Rincón Rupestre

La Otra Chilanga

Zapateando (Veracruz)

La Otra Colima

La Otra Sonora

La Otra Yucatán

Atenco Blog

La Sexta, La Otra

La Otra Huasteca

De Peninsula a Peninsula

Atenco: Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra

Jovenes de la Otra Puebla

Rinconcito revolucionario

Zapatista Blogs in English

Mexico-Australia Solidarity Network

Zapagringo

Zapatista Network

Delete the Border

East Side Café (LA)

Encuentro New York

Chiapas 95 email list archives

La Zezta (French, English, Spanish)

Other Campaign Photo Album

Estación Libre

Blogotitlán

Chicagotra

La Otra Salt Lake City

Zapatismo and the Art of Motorcycle Maintenance