<i>"The Name of Our Country is América" - Simon Bolivar</i> The Narco News Bulletin<br><small>Reporting on the War on Drugs and Democracy from Latin America
 English | Español | Portugués | Italiano | Français | Deutsch | Nederlands August 15, 2018 | Issue #45


Making Cable News
Obsolete Since 2010


Set Color: blackwhiteabout colors

Print This Page

Search Narco News:

Narco News Issue #44
Complete Archives

Narco News is supported by The Fund for Authentic Journalism


Follow Narco_News on Twitter

Sign up for free email alerts list: English

Lista de alertas gratis:
Español


Contact:

Publisher:
Al Giordano


Opening Statement, April 18, 2000
¡Bienvenidos en Español!
Bem Vindos em Português!

Editorial Policy and Disclosures

Narco News is supported by:
The Fund for Authentic Journalism

Site Design: Dan Feder

All contents, unless otherwise noted, © 2000-2011 Al Giordano

The trademarks "Narco News," "The Narco News Bulletin," "School of Authentic Journalism," "Narco News TV" and NNTV © 2000-2011 Al Giordano

XML RSS 1.0

Internationale uitnodiging voor Vredeskampen in de regio van de Zapatisten en de Cucapas

Opening : 26 februari in El Mayor, Baja Californie; 13 maart in Huitepec, in de nabije omgeving van San Cristóbal de Las Casas, Chiapas


Door Subcomandante Marcos
EZLN

19. maart 2007

ZAPATISTENLEGER VOOR NATIONALE BEVRIJDING

MEXICO
20 februari 2007

AAN ALLE VOLKEREN VAN MEXICO EN DE WERELD
AAN DE ANDERE CAMPAGNE:

De inheemse volkeren, de Cucapás, de Quilihua, de Andere Campagne van Baja Californie, het Onafhankelijk Volksfront Francisco Villa, de Communistische Partij (UNOPII), de Socialistische Arbeidsunie (UNIOS), de Raden van Goed Bestuur uit de hooglanden van Chiapas en het Zapatistenleger voor Nationale Bevrijding via zijn Zesde Commissie

DOEN EEN OPROEP AAN

Het Inheems Nationaal Congres, de Andere Campagne aan beide kanten van de noordergrens, de Internationale Zezta, de nationale en internationale gemeenschap ter verdediging van de inheemse cultuur en van vrede met gerechtigheid en waardigheid voor alle inheemse volkeren, de civiele organisaties en milieubewegingen uit de vijf continenten, alle volkeren uit Mexico en de hele wereld, de alternatieve media om rechtstreeks of via vertegenwoordiging deel te nemen aan …

DE AKTIVITEITEN EN MOBILISATIES VOOR DE OVERLEVING VAN DE INHEEMSE VOLKEREN VAN MEXICO, HET RESPECT VOOR DE INHEEMSE CULTUUR EN VOOR DE VERDEDIGING VAN MOEDER NATUUR. DEZE ZULLEN DOORGAAN GEDURENDE DE MAANDEN FEBRUARI, MAAR, APRIL EN MEI 2007 IN MEXICO EN ONDER HET LOGO :

DE INHEEMSE VOLKEREN TER VERDEDEGING VAN HET LEVEN, DE CULTUUR EN DE NATUUR : VAN ONDERUIT EN LINKS
Cucapás, Quilihuas en Zapatistes verenigd in de verdediging van de inheemse volkeren en van Moeder Aarde

GEDURENDE DEZE MAANDEN ZULLEN ER TWEE NATIONALE EN INTERNATIONALE VREDESKAMPEN PLAATSVINDEN IN DE INHEEMSE GEBIEDEN IN HET NOORDWESTEN EN ZUIDWESTEN VAN MEXICO:

DE EERSTE VINDT PLAATS IN DE INHEEMSE GEMEENSCHAP VAN EL MAYOR, IN HET GEBIED VAN DE CUCAPA-INDIANEN, DICHTBIJ DE STAD MEXICALI, BAJA CALIFORNIE, MEXICO.

DE TWEEDE VINDT PLAATS IN DE STAD HUITEPEC OCOTAL (SECTIE II) IN HET GEBIED VAN DE TZOTZIL-INDIANEN, DICHTBIJ DE STAD SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, MÉXICO.

GELIJKTIJDIG BEGINT ER IN DE GEBIEDEN VAN DE RADEN VAN GOED BESTUUR EEN COMPAGNE VOOR HET BEHOUD VAN DE BOSSEN EN TEGEN DE ONTGINNING EN HANDEL VAN DUURZAME HOUTSOORTEN, ALSOOK DE VERORDENING VAN INHEEMSE WETTEN VOOR NATUURBESCHERMING.

De missie van het vredeskamp in Baja Californie, in de Cucapagemeenschap van El Mayor, is de Cucapá- en Quilihua Indianen te vergezellen in Noordwest-Mexico. De formele inauguratiE gaat door op 26 februari 2007 om 9.30, met een traditionnele Cucapa-ceremonie. Cucapás. Het kamp gaat door tijdens de maanden februari, maart, april en mei 2007 tijdens het vissersseizoen. De Zesde Commissie van het EZLN zal half maart 2007 aanwezig zijn met een hoogwaardige autoriteit uit de Zapatisten-delegatie en dit tot het eind van het vissersseizoen. De reglementen en voorwaarden om deel te nemen aan dit kamp worden vastgelegd door de Cucapas. Wij vragen alle participanten zelf voor voedsel en logement te zorgen, dit om de reeds moeilijke levenscondities van de Cucapá-en Quilihua volkeren niet te vermoeilijken. Ter plekke zullen er door de plaatselijke bevolking en migranten, maaltijden en originele ambachtswaren aan eerlijke prijzen verkocht worden. De reglementering voor het kamp, opgesteld door de Cucapas, kan je nalezen op de Internetpagina van de Zesde Commissie (enlacezapatista.ezln.org.mx).

Het kamp dat in het ecologisch natuurpark op de Huitepec heuvels (onder bescherming van de Zaptisten Raden van Goed Bestuur in de omgeving van San Cristóbal de Las Casas, Chiapas) zal doorgaan, heeft als doel belangrijke bosgebieden te beschermen tegen de bedreiging van internationale frisdrank en papierproducenten. De reglementering voor het kamp, opgesteld door de Raden van Goed Bestuur, kan je nalezen op de Internetpagina enlacezapatista.ezln.org.mx.

We nodigen alle alternatieve en vrije media uit om aanwezig te zijn op beide kampen en met hun kennis en vermogen de beide kampen te linken en zo bij te dragen tot de verdediging van de natuur en haar originele bewakers -de inheemse volkeren- en tot de eenheid van Noordwest en Zuidwest Mexico van benedenuit.

We nodigen de nationale en internationale pers uit om verslag uit te brengen over de levenscondities en de geschiedenis van de Indianenvolkeren van Noordwest-Mexico voor wie de slechte regeringen enkel vergetelheid en gebrek aan eerbied hebben.

VRIJDOM EN RECHTVAARDIGHEID VOOR ATENCO!

VRIJDOM EN RECHTVAARDIGHEID VOOR OAXACA!

Vanuit de bergen van Zuidoost Mexico

Subcomandante Insurgente Marcos
México, Februari 2007

Share |

Click here for more from The Other Journalism with the Other Campaign

Discussion of this article from The Narcosphere

Narco News is funded by your contributions to The Fund for Authentic Journalism.  Please make journalism like this possible by going to The Fund's web site and making a contribution today.


- The Fund for Authentic Journalism

For more Narco News, click here.

The Narco News Bulletin: Reporting on the Drug War and Democracy from Latin America