<i>"The Name of Our Country is América" - Simon Bolivar</i> The Narco News Bulletin<br><small>Reporting on the War on Drugs and Democracy from Latin America
 English | Español | Portugués | Italiano | Français | Deutsch | Nederlands August 15, 2018 | Issue #45


Making Cable News
Obsolete Since 2010


Set Color: blackwhiteabout colors

Print This Page
Commenti

Search Narco News:

Narco News Issue #44
Complete Archives

Narco News is supported by The Fund for Authentic Journalism


Follow Narco_News on Twitter

Sign up for free email alerts list: English

Lista de alertas gratis:
Español


Contact:

Publisher:
Al Giordano


Opening Statement, April 18, 2000
¡Bienvenidos en Español!
Bem Vindos em Português!

Editorial Policy and Disclosures

Narco News is supported by:
The Fund for Authentic Journalism

Site Design: Dan Feder

All contents, unless otherwise noted, © 2000-2011 Al Giordano

The trademarks "Narco News," "The Narco News Bulletin," "School of Authentic Journalism," "Narco News TV" and NNTV © 2000-2011 Al Giordano

XML RSS 1.0

Zapatistenafgevaardigden vestigen zich in Noord-Mexico

Oproep voor nationale acties voor de bevrijding van politieke vluchtelingen in Yucatán, Oaxaca en Atenco


Door de Zesde Commissie
EZLN - Enlace Zapatista

8. april 2007

PERSBERICHT VAN HET CLANDESTIEN REVOLUTIONAIR INDIANENCOMMITEE GENERALE COMANDANTIE VAN HET ZAPATISTENLEGER VAN NATIONALE BEVRIJDING

MÉXICO.
ZESDE COMMISSIE.

HET EZLN, VIA ZIJN ZESDE COMMISSIE, BERICHT VOL RESPECT HET VOLGENDE AAN DE AANHANGERS VAN DE ZESDE VERKLARING VAN HET LACANDOONWOUD EN AAN DE SYMPHATISANTEN VAN DE ANDERE CAMPAGNE :

I.- OVER DE INTERNE RAADPLEGING EN OVER DE ZES PUNTEN VAN DE ANDERE CAMPAGNE

A).- IN HET BEGIN VAN DE MAAND MAART VAN DIT JAAR 2007 OVERHANDIGDE DE ZESDE COMMISSIE AL HET MATERIAAL VAN DE RAADPLEGING, DIT OP DIRECTE WIJZE OF VIA ORGANISATIES VAN DE ANDERE CAMPAGNE OVER HET GANSE LAND, AAN EEN GROEP AANHANGERS OPDAT ZE DE RESULTATEN ZOUDEN SYSTEMATISEREN EN DAN KENBAAR MAKEN

B).- HET WAS GEEN EENVOUDIGE KLUS MAAR IN DE KOMENDE DAGEN ZULLEN DEZE VRIENDEN DE EINDRESULTATEN OVERHANDIGEN EN ZODRA WE ZE ONTVANGEN ZULLEN WE ZE KENBAAR MAKEN AAN ALLE VRIENDEN VAN DE ANDERE CAMPAGNE. OP DIT MOMENT KUNNEN WE ZEGGEN DAT 10.OOO AANHANGERS HUN WOORD GAVEN, ZIJ HET ALS INDIVIDUEN OF GEZINNEN OF ALS GROEPEN, VERENIGINGEN EN ORGANISATIES (ZONDER DE ZAPATISTEN HIERBIJ TE TELLEN)

II.- OVER WAT DE EERSTE ETAPPE WAS VAN DE DIRECTE PARTICAPTIE VAN EZLN IN DE ANDERE CAMPAGNE:

A).- ALS EZLN DENKEN WE DAT DE EERSTE ETAPPE VERVULD IS : DIE VAN LUISTEREN OM TE KENNEN EN TE RESPECTEREN, WE VERNAMEN STRIJD-EN VERZETSVERHALEN IN HET HELE LAND, DE MEESTEN ONDER ONS DIE ZICH IN DEZE STRIJD BEVINDEN KONDEN VERTELLEN WIE WE ZIJN, WAAR WE MOMENTEEL STAAN, HOE WE DE WERELD EN ONS LAND ZIEN, WAT WE WILLEN DOEN EN HOE WE DIT WILLEN DOEN.

B).- IN TEGENSTELLING TOT WAT SOMMIGEN DAARBOVEN ZEGGEN HEEFT DE ANDERE CAMPAGNE DE VERKIEZINGSKATER OVERLEEFD EN IS ZE OP WEG EEN REFERENTIEPUNT TE WORDEN VOOR ALLE STRIJDEN DIE VAN ONDERUIT EN VAN LINKS GELEVERD WORDEN. DEGENEN DIE ZICH EERST AFZIJDIG HIELDEN, KIJKEN NU WEL NAAR ONS OM EN LUISTEREN NAAR DE ANDERE CAMPAGNE, EN VRAGEN ZICH AF OF ZICH HIER EEN ONAFHANKELIJKE EN LINKSE WEG KAN GEVORMD WORDEN IN DE STRIJD VOOR EEN ANDER MEXICO.

C).- DEGENEN DIE ER ONS OP WEZEN DAT DE ANDERE CAMPAGNE IN HET NOORDEN GEEN ENKEL RESPONS ZOU HEBBEN, DENKEND DAT ZICH DAAR DE STEUN BEVINDT AAN DE RECHTSE PAN, HEBBEN ZICH VERGIST. HET NOORDEN LIJDT NIET ALLEEN ONDER HETZELFDE ONRECHT ALS DE REST VAN HET LAND MAAR LEVERT OOK GROTE LINKSE EN ANTIKAPITALISTISCHE STRIJD EN INSPANNINGEN. HET ANDERE NOORDEN BESTAAT OOK.

D).- ZOALS WIJ ALS ZAPATISTEN KONDEN ZIEN EN NOG STEEDS ZIEN IS DAT DE INHEEMSE VOLKEREN, DE JONGEREN EN DE VROUWEN, ALS ARBEIDERS EN MET HUN ONDERLINGE VERSCHILLEN, HET MEEST OVERTUIGDE DEEL VORMEN VAN DE ANDERE CAMPAGNE.

III.- OVER DE REPRESSIE DIE ONZE VRIENDEN ONDERVINDEN IN HET HELE LAND, VOORAL IN YUCATAN, EN DE EIS VOOR VRIJHEID EN GERECHTIGHEID IN ATENCO EN OAXACA

A).- BIJNA ÉÉN JAAR GELEDEN, IN DE MAAND MEI VAN 2006 EN MET DE LAFFE AANVAL OP HET VOLK VAN SAN SALVADOR ATENCO, BEGON ER EEN CAMPAGNE VAN VERVOLG EN REPRESSIE TEGEN VRIENDEN VAN DE ANDERE CAMPAGNE IN HET GANSE LAND. SINDSDIEN BESTAAT ER EEN NETWERK DAT ONS TOELAAT DE REPRESSIE DIE WE LIJDEN KENBAAR TE MAKEN EN OM ONS ONDERLING TE STEUNEN, HOEWEL DIT NOG NIET EVENREDIG IS

B).- ER ZIJN OOK AANVALLEN TEGEN ONZE VRIENDEN VAN DE ANDERE CAMPAGNE DIE, HOEWEL NIET VAN DEZELFDE AARD ALS DE REPRESSIE TEGEN ATENCO EN OAXACA, DIE NIET DEZELFDE STEUN HEBBEN GENOTEN VAN ALLE AANHANGERS.

C).- NAAST DE AANVAL EN VERVOLGING TEGEN DE INHEEMSE ZAPATISTENGEMEENSCHAPPEN, IS ER OOK DE REPRESSIE EN DE GEVANGENSCHAP DIE ONZE VRIENDEN VAN HET ANDERE YUCATAN LIJDEN DIE AANGEVALLEN WERDEN OMDAT ZE MANIFESTEERDEN TEGEN HET BEZOEK VAN BUSH. DE AUTORITEITEN VRAGEN HOGE BORGSOMMEN OM ZE VRIJ TE LATEN OF HOUDEN ZE GEVANGEN MET BELACHELIJKE BESCHULDIGINGEN EN ZONDER ENIGE LEGALE ONDERSTEUNING.

IN DIT BIJZONDERE GEVAL DOEN WE EEN SPECIALE OPROEP AAN ALLE VRIENDEN VAN DE ANDERE CAMPAGNE OM VANAF AANSTAANDE 10 APRIL EEN COMPAGNE TE BEGINNEN TER STEUN EN TER SOLIDARITEIT MET ONZE VRIENDEN VAN HET ANDERE YUCATAN OM HEN TE BEVRIJDEN.

D).- AANGEZIEN DE STRIJD VOOR DE BEVRIJDING VAN ONZE GEVANGENGENOMEN VRIENDEN VAN OAXACA NOG NIET AFGELOPEN IS, DOEN WE OOK EEN OPROEP AAN DE VOLLEDIGE ANDERE CAMPAGNE OM AANSTAANDE 3 EN 4 MEI TE MANIFESTEREN EN VRIJHEID EN GERECHTIGHEID TE EISEN VOOR ATENCO EN OAXACA.

CONCREET WORDT ER 4 MEI EEN MARS GEHOUDEN IN DE STAD MEXICO, VERTREKKEND VAN DE ENGEL VAN ONAFHANKELIJKHEID OM 16.00 MET BESTEMMING DE ZOCALO VAN DE STAD MEXICO. OP 5 MEI GAAT ER EEN GEMOTORISEERDE MARS DOOR TOT DE GEVANGENIS VAN SANTIAGUITO OM ONZE GEVANGENEN TE TONEN DAT WE HEN NIET VERGETEN ZIJN EN DAT ZE NIET ALLEEN ZIJN.

IV.- OVER WAT VOLGENS DE ZAPATISTEN DE TWEEDE ETAPPE EN HUN DIRECTE PARTICIPATIE HIERIN MOET ZIJN

A).- NU DE EERSTE ETAPPE VAN LUISTEREN EN KENNISMAKING IS AFGELOPEN, DENKEN WE DAT HET NOODZAKELIJK IS EEN EERSTE SCHETS TE MAKEN VAN HET NATIONAAL STRIJDPROGRAMMA.

HET KOMT EROP AAN DAT DE PIJN VAN ONS VOLK NIET ENKEL BIJ EEN NOODZAKELIJKE AANKLACHT BLIJFT MAAR DAT WE DIE SYSTEMATISEREN EN AAN HET LICHT BRENGEN.

HET IS BIJVOORBEELD NIET VOLDOENDE OM AAN TE KLAGEN DAT NAAST DE SALINISTISCHE HERVORMING VAN HET GRONDWETTELIJKE ARTIKEL 27, DE OORLOG TER ONTRUIMING VAN DE GRONDEN VAN DE LANDBOUWERS EN INHEEMSE GEMEENSCHAPPEN LEGITIEM WERD. HET IS NOODZAKELIJK DIT GELEGITIMEERD ONRECHT NIET ENKEL TE ANNULEREN MAAR HET OOK TE VERVANGEN VAN ONDERUIT EN VANUIT LINKS.

IN ELKE HOEK VAN ONS LAND HEEFT DEZE ONTRUIMING EEN NAAM, NET ZOALS DE OPLOSSING DIE HET VOLK WIL CONCRETE WOORDEN KENT..

B).- ALLE PIJN EN EISEN MOETEN GESYSTEMATISEERD WORDEN OM DAARNA DEEL TE UIT TE MAKEN VAN HET NATIONAAL STRIJD PROGRAMMA .

HET GAAT ER HEM NIET OM DAT EEN GROEP OF EEN ORGANISATIE, NOCH DE EZLN OF EEN KOEPEL OF EEN VERENIGING VAN ORGANISATIES HET NATIONAAL STRIJDPROGRAMMA OPSTELLEN. DEZE MOET ZICH OPBOUWEN MET DE EISEN UITGEDRUKT DOOR ONS VOLK MET HAAR EIGEN STEM.

C).-DAAROM ROEPEN WE ALLE AANHANGERES VAN DE ZESDE VERKLARING VAN HET LACANDOONWOUD EN ALLE ORGANISATIES VAN DE ANDERE COMPAGNE OP OM VERDER TE GAAN MET, HET CONTACT TE HERVATTEN OF TE BEGINNEN MET ALLE DIE TOENADERING ZOEKEN, DIE SYMPHATISEREN OF DEEL UITMAKEN VAN ONZE BEWEGING OM SAMEN EEN EERSTE SCHETS OP TE STELLEN VAN WAT HET NATIONAAL STRIJDSPROGRAMMA ZAL ZIJN

D).- DE ZESDE COMMISIE VAN DE EZLN ZAL IN HEEL HET LAND HETZELFDE DOEN OM VORM EN INHOUD TE GEVEN AAN DE PIJN EN DE STRIJD DIE ZICH AAN HET ORGANISEREN IS VAN ONDERUIT EN VANUIT LINKS

V.- OVER HOE DE ZESDE COMMISIE VAN HET EZLN ZICH GEORGANISEERD HEEFT VOOR DE TWEEDE ETAPPE VAN DIRECTE PARTICIPATIE IN DE ANDERE CAMPAGNE

A).- VOOR HAAR PARTICIPATIE IN DE TWEEDE ETAPPE, HEEFT DE ZESDE COMMISIE DEVOLGENDE ZONES EN REGIOS GEGROEPEERD :

ZONE NOORDEN.- met 3 regios:

Regio Noordwesten :- Sinaloa, Baja Californie Zuid, Baja California, Sonora, Chihuahua, en grensgebied.

Regio Noord Centrum.- Aguascalientes, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí Centro en San Luis Potosí Altiplano.

Regio Noordoosten.- Coahuila, la Comarca Lagunera, Nuevo León, Tamaulipas en Noorden van de Río Bravo.

ZONA CENTRUM.- met 3 regios:

Regio Centrum Oosten- Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, centrum en noorden van Veracruz en las Huastecas.

Regio Centrum.- de staat México en Distrito Federal.

Regio Centrum Westen.- Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato en Michoacán.

ZONE ZUIDEN.- met 2 regios:

Regio Zuiden.- de Staat van Morelos, Guerrero en Oaxaca.

Regio Zuidoosten.- de staten Chiapas, Zuid-Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán en Quintana Roo.

INHEEMSE VOLKEREN.- In akkoord met het Nationaal Inheems Congres worden alle inheemse dorpen die aanhanger zijn van de Andere Campagne over het hele land bezocht, met een gezamenlijke delegatie

B).- MOMENTEEL ZIJN DE DRIE DELEGATIES VAN DE ZESDE COMMISIE ZICH AAN HET INSTALLEREN IN DE REGIOS NOORDWESTEN, NOORD CENTRUM EN NOORDOOSTEN VAN DE ZONE NOORDMEXICO. ZIJ ZULLEN SAMENWERKEN MET DE VRIENDEN VAN DE ANDERE CAMPAGNE UIT DIT DEEL VAN HET LAND, VANAF 10 APRIL 2007 TOT BEGIN JUNI VAN HETZELFDE JAAR

EERSTVOLGENDE DAGEN ZAL ER OOK CONTACT PLAATSVINDEN MET HET RESPECTIEVELIJKE NATIONAAL INHEEMS CONGRES OM DE INHEEMSE DORPEN VAN HET NOORDEN VAN HET LAND TE BEZOEKEN.

D).- DE DELEGATIES VAN DE ZESDE COMMISIE ZULLEN BEZOEKEN AFLEGGEN OP DEZELFDE MANIER ALS ZE DAT VOOR DE EERSTE TOER DEDEN, HET IS TE ZEGGEN, ER ZULLEN DATA VASTGELEGD WORDEN VOOR ELKE STAAT. DE ANDERE CAMPAGNES VAN ELKE PLEK STELLEN ONS HUN ACTIVITEITEN VOOR EN DAN KOMEN DIE OP ONZE AGENDA. WE VRAGEN HEN ENKEL ONS TE STEUNEN WAT BETREFT ONDERDAK, MAALTIJDEN EN, INDIEN MOGELIJK, BENZINE VOOR HET TRANSPORT.

E).- VOOR HET WERK IN HET NOORDEN VAN MEXICO IS DE ZESDE DELEGATIE SAMENGESTELD UIT COMMANDANT ZEBEDEO, COMMANDANTE MIRIAM, COMMANDANT DAVID, COMMANDANT TACHO, COMMANDANTE SUSANA, COMMANDANTE YOLANDA, COMMANDANT MOISÉS, COMMANDANTE SANDRA, COMMANDANT EMILIANO, COMMANDANTE EUCARIA, COMMANDANT MAXO, COMMANDANTE KELLY, COMMANDANT EDUARDO, COMMANDANT DALIA, COMMANDANT GUILLERMO EN SUBCOMANDANTE INSURGENTE MARCOS.

DE DELEGATIE VAN DE ZESDE COMMISIE VOOR HET NOORDOOSTEN VAN MEXICO (NUEVO LEÓN, COAHUILA, LA LAGUNA, TAMAULIPAS EN NOORD RÍO BRAVO) BEVINDEN ZICH REEEDS IN DE ZETEL IN DE STAD MONTERREY, NUEVO LEÓN.

DE DELEGATIE VAN DE ZESDE COMMISIE VOOR CENTRUM-NOORD VAN MEXICO (AGUASCALIENTES, ZACATECAS, DURANGO, SAN LUIS POTOSÍ CENTRO EN SAN LUIS POTOSÍ ANTIPLANO) BEVINDEN ZICH REEEDS IN DE ZETEL IN DE STAD AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES.

DE DELEGATIE VAN DE ZESDE COMMISIE VOOR HET NOORDWESTEN VAN MEXICO (SINALOA, BAJA CALIFORNIE ZUID, SONORA, BAJA CALIFORNIE EN CHIHUAHUA), VOOR HET KAMP CUCAPÁ EN VOOR DE INHEEMSE DORPEN (SAMEN MET HET NATIONAAL INHEEMS CONGRES) ZULLEN ZICH INSTALLEREN EN HUN RESPECTIEVELIJKE WERKEN AANVATTEN OP 10 APRIL IN HET INHEEMS DORP VAN DE CUCAPAS “EL MAYOR”, IN BAJA CALIFORNIE.

F).- VANAF DE MAAND SEPTEMBER EN TOT DE MAAND DECEMBER VAN 2007 ZAL DE ZESDE COMMISIE VAN HET EZLN NIEUWE DELEGATIES VORMEN DIE ZULLEN VERTREKKEN NAAR DE ZONES CENTRUM EN ZUIDEN OM DAAR HET WERK VAN DE ANDERE CAMPAGEN TE ONDERSTEUNEN

VI.- OVER DE ANDERE CAMPAGNE VAN BEN EDENUIT EN VANUIT LINKS.-

LINKS GELATEN DOOR DEGENEN BOVEN, MAAR ONDELING NAAR ELKAAR KIJKEND EN LUISTEREND, GAAT DE ANDERE CAMPAGNE DOOR MET ZOEKEN, VINDEN EN OPBOUWEN, NIET ALLEN DIEGENEN DIE REEDS AAN HET WANDELEN ZIJN MAAR OOK DE WEG, HET PAD EN HET LOT : EEN ANDER MEXICO, EEN BETER, VRIJER EN WAARDIGER MEXICO MET MEER VRIJHEID.

DIT IS ALLES , VRIENDEN, COMPAÑEROS EN COMPAÑERAS.

¡VRIJHEID EN GERECHTIGHEID VOOR ATENCO!
¡VRIJHEID EN GERECHTIGHEID VOOR OAXACA!

Vanuit de bergen van Zuidoost-Mexico.
door het Clandestien Revolutionair Inidianencommittee

Generale Commandantie van het
Zapatistisch Leger van Nationale Bevrijding.
Zesde Commissie van het EZLN.

Subcomandante Insurgente Marcos.
Mexico, april 2007.

Share |

Click here for more from The Other Journalism with the Other Campaign

Read this article in English
Lea Ud. el Artículo en Español
Lesen Sie diesen Artikel auf Deutsch
Lisez cet article en français
Legga questo articolo in italiano

Discussion of this article from The Narcosphere


Enter the NarcoSphere for comments on this article
Narco News is funded by your contributions to The Fund for Authentic Journalism.  Please make journalism like this possible by going to The Fund's web site and making a contribution today.


- The Fund for Authentic Journalism

For more Narco News, click here.

The Narco News Bulletin: Reporting on the Drug War and Democracy from Latin America