The Narco News Bulletin

August 15, 2018 | Issue #43  
 narconews.com - Reporting on the Drug War and Democracy from Latin America
  

Marcos kondigt een Continentale Indianenbijeenkomst aan voor oktober 2007

"We nodigen alle inheemse bevolkingsgroepen van Canada en de VS uit... En ook die van Zuid-Amerika en Centraal Amerika"

Door Kristin Bricker
De Andere Journalistiek en de Andere Campagne in Baja Californië

22. oktober 2006
This report appears on the internet at http://www.narconews.com/Issue43/article2185.html

Met het opstellen van de Zesde Verklaring uit het Lacandonenwoud in de zomer van 2005, rijpte ook het Zapatistisch Nationaal Plan : Marcos zou heel Mexico doorkruisen om in elke staat te luisteren naar de strijd van het Mexicaanse volk en deze verhalen door te vertellen in de rest van het land. Tijdens een nieuwe fase, die in 2007 aanvangt, zullen twee comandantes van het Zapatistisch Leger voor Nationale Bevrijding (EZLN) uitgestuurd worden naar alle staten van Mexico om er te gaan leven en de ideeën van Andere Campagne verder uit te bouwen. De Zesde Verklaring maakt ook een kleine verwijzing naar een bescheiden poging om de Ander Campagne over de wereld te verspreiden, zonder te specifiëren hoe. Op 17 oktober in San José de la Zorra, een klein gehucht in Baja Californië, kondigde Marcos de volgende stap aan in de internationale strijd : een Continentale Indianenbijeenkomst. De Nationale Indianencomissie (CNI) , de EZLN en de Kumiai-Indianen hadden Marcos gevraagd om de bijeenkomst van 12 oktober 2007 aan te kondigen. Deze zal ergens in het Noordwesten van Mexico plaatsvinden. Marcos zei:

"We nodigen alle Inheemse Bevolkingsgroepen van Canada en de VS en alle Inheemse Bevolkingsgroepen van Zuid-Amerika en Centraal-Amerika uit om te zeggen dat we hier zijn en om ons verhaal te vertellen. Laat ons naar alle hoeken van het Continent en naar de Indianenregio's in het Noordwesten reizen... Het doet er niet toe of er al dan niet naar ons geluisterd wordt, maar wij zullen in elk geval naar elkaar luisteren."

12 Oktober, de "Dag van Columbus" is in de Spaans-Latijnse wereld een feestdag. Men koos voor deze bijzondere dag omdat de Indianen van heel Amerika "kunnen komen vertellen dat ze na 515 jaar noch veroverd noch ontdekt zijn. We leven hier nog steeds."

Waar de ontmoeting specifiek zal plaatsvinden, werd niet aangegeven. Er werd aan verschillende plaatsen gedacht, maar veel zal afhangen van de beschikbare faciliteiten om zoveel mensen te ontvangen.

Baja Californië is een bijzondere plaats om de ontmoeting aan te kondigen. Velen hebben er geen besef van dat er hier Indianengemeenschappen leven :de Kumiai, Cucapas, Triquis, and Mixtecos om er maar enkele op te noemen. Deze groepen worden zelfs niet erkend door de lokale staatsregering "ook al waren zij hier al veel vroeger." Indianengroepen als de Triquis en de Mixtecos (beide afkomstig uit Oaxaca) die verschillende staten van Mexico doorkruisten om tot Baja te komen, worden als migranten beschouwd. Is het niet ironisch?

Vertaald naar het Nederlands door Murielle CoppinFor more Narco News, click here